Ouderverstoting/ Parental Alienation

De Amerikaanse expert Amy Baker (zij is ook getuigedeskundige in de rechtbank en auteur van vele praktijkgerichte boeken) onderbouwt dat ouderverstoting een vorm van emotionele mishandeling is (J. Harman en collega’s doen dit recentelijk in artikel in 2018). Zij stelt dat ouderverstoting gaat om vijandige en agressief ouderschap waarbij de ene ouder de andere voorstelt als:

1) liefdeloos, onveilig en niet beschikbaar

2) het contact tussen een kind en de vervreemde ouder beperkt wordt

3) de ouder teniet wordt gedaan in de gevoelswereld en het leven van een kind

4) het kind de ouder verraadt (meegaat met de dominante ouder)

5) de autoriteit van de andere ouder wordt ondermijnd.

Publicaties

Dijkstra, S. (2019) ‘ I did not see my daughters for years:’ The impact of coercive control on post-divorce relationships between mothers and children. Theme Intimate Partner violence, E-book, Second European Conference on Domestic Violence, Porto.

Dijkstra, S. (2018) Verbreken in plaats van verbinden. Ongewenste inperking van ‘goede ouder-ervaring’. Ouderschapskennis, 36-38.

Dijkstra, S. (2018) I see a wall and then I cannot reach my son. Coercive control and post-divorce resistance to parent-child contact, Poster, European Network on Gender and Violence, University of Bristol, June 27 th- 29 th.

Dijkstra, S. (2017) Parental Alienation International Joint action on a serious case of emotional child abuse, blog of the EAPAPin Prague on LinkedIn.com, July 13 th.

Dijkstra, S. (2016) Actieagenda voor complexe scheiding. Betere analyses, normstelling bij beschadigend gedrag en passende hulp. E-bundel Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht, 138-149.[ Agenda for Action concerning complex divorce. Better analysis, setting norms at damaging behaviour and appropriate help]

Dijkstra, S. (2016). ‘ Listening to children and parents. Seven Dimensions to Untangle High- Conflict Divorce’, in Liefaard, T. & J. Sloth-Nielsen (Eds.) 2016, The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead, Leiden: Brill Nijhoff, 855-876.

Dijkstra, S. & Verhoeven W. (2015) ‘Post-divorce parenting and fatal violence. Seperate worlds and tense relationships , Social Work Now, March, 13-20.

Geaccrediteerde cursussen

Dijkstra, S. (vanaf 2018) Omgaan met vermoedens van ouderverstoting, Rino Groep.

Dijkstra, S. (vanaf 2018) verdieping complexe scheiding met geweld

Blogs

Dijkstra, S. (2019)  Aandacht voor het eerder herkennen van ouderverstoting, May [ Attention for earlier detection of parental alienation]

Dijkstra, S. (2018) Vragen die er liggen zijn soms heel groot maar ouderverstoting begint heel klein, March [ Questions who arise are sometimes very big, but parental alienation starts very small ]

Dijkstra, S. (2016) Complex divorce and disrupted relationships, June, linkedin

Lezingen/Lectures

Dijkstra, S. (2016)  In de krater van het conflict. Complexe scheiding in het perspectief van Benjamin. Workshop Symposium Vreedzaam vechten en waardig strijden. Beter omgaan met moeilijk hanteerbare spanningen en conflicten, Symposium 27 mei, Universiteit van Humanistiek, Utrecht, The Netherlands. [ at the brink of the conflict. Complex divorce in the perspective of Jessica Benjamin]

Dijkstra, S. (2016)   Agenda-setting for achieving post-divorce safety. Speaker at the conference on the European Network on Gender and Violence (ENGV), Istanbul, 1-4 juni, 3 juni.

Dijkstra, S. (2017)  I did not see my mother for years. Post-divorce safety and a close watch on alienation, Second European Conference on Domestic Violence, Porto, September, 3rd-6th

Dijkstra, S. (2018) Geweld in gezinnen: dynamieken en intergenerationele aspecten. Congres Aanpakken van criminele families: ervaringen en mogelijkheden, EMMA en Universiteit Tilburg, 1 februari.

Dijkstra, S. (2018) Anger, Violence and Coercive Control. Presentation Field Being, American Philosophical Association (APA), Savannah, January 5th.

Dijkstra, S. (2018) I see a wall and then I cannot reach my son. Alienated mothers on coercive control and their parent-child relationships after divorce. Presentation Moving upstream, EAPAP, London, August 31 st.

Dijkstra, S. (2019) Parental alienation and the relationship with (ex) partner violence and child abuse: working at awareness, early detection and alertness. De Keerkring, Mental Health Professionals (audience 150), Beilen, The Netherlands, February 7th.

Dijkstra. S.  (2019) Parental Alienation is a form of Domestic Violence. A child has the right to be brought up by two parents. Intersectoral and Interdisciplinary Conference, Support Group Parental Alienation, Gent, Belgium, April 25 th.

Dijkstra, S. (2019) What can we do about parental alienation and what can Child Protective Service mean in this context? Reflection on Parental Alienation and meeting the professionals and board of clients, Utrecht, The Netherlands, May 15th.

Dijkstra, S. (2019) I see a wall and then I cannot reach my son. Alienated mothers on coercive control and their parent-child relationships after divorce, Presentation symposium on parental alienation, IARR, Brighton, July 21st.