Actueel

Vreemde thuis

Een vreemde thuis, thuis in den vreemde verscheen 31 maart 2014 in Utrecht. De bundel snijdt een vraagstuk aan dat steeds belangrijker wordt in de global village waarin we leven. We trekken de wereld over, we migreren binnen en buiten onze landsgrenzen en zijn met vele anderen op velerlei wijze verbonden. De moderne technologie van Skype, WhatsApp en Facebook draagt er ook aan bij dat we footloose worden. Voor moderne burgers worden de vragen ‘Wat is ons thuis en waar voelen we ons thuis?‘ steeds belangrijker.  >>

Vanaf september worden er in bibliotheken en op hogescholen diverse spreekbeurten gegeven over het boek, waarbij steeds ten minste twee auteurs samenwerken om de diversiteit van het boek te tonen. Op 6 november 2014 is er in het Bartholomeusgasthuis in Utrecht een middagsymposium gepland waarbij aan de hand van ronde tafels gesproken wordt over thuis, vreemd en burgerschap.

Scholing complexe scheiding

In samenwerking met de RINO Midden biedt Dijkstra als inhoudelijke gastdocent een geaccrediteerde meerdaagse scholing aan jeugdzorg over complexe scheiding waarin aandacht is voor:

  • patronen en achtergronden van complexe scheiding
  • aandacht voor meerdere dimensies van complexe scheiding
  • veranderende normen over ouderschap
  • voorgeschiedenis van partnergeweld en of kindermishandeling en feitenonderzoek
  • psychopathologie bij een of beide ouders
  • stem en positie van kinderen
  • effecten van complexe scheiding en strijd om de omgangsregeling
  • interdisciplinaire samenwerking die vereist is  tussen hulp en recht
  • ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak en een metataal

Heeft u als gemeente, zorgaanbieder of samenwerkingspartners belangstelling voor dit aanbod of wilt u een scholing op maat met meerdere gastdocenten?

Neemt u dan contact op: fran.dijkstra@worldonline.nl

Vechtscheiding

Op 27 mei 2014 hield de taskforce kindermishandeling in het provinciehuis in Utrecht de werkconferentie ‘Uit de houdgreep’ waarin beroepsbeoefenaren uit diverse disciplines – rechters, mediators, hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers, professionals uit onderwijsinstellingen – bij elkaar kwamen om over het probleem van vechtscheidingen en voortdurende strijd te spreken met als doel bij te dragen aan de-escalatie. Dijkstra was nauw betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen van deze dag en hield een lezing over zeven dimensies van vechtscheiding. De opbrengsten van de werkconferentie komen in juni beschikbaar, zie www.uitdehoudgreep.nl.

Interview in Opbloeien

Angela Pagonides heeft een eigen praktijk, Opbloeien, waarin ze trainingen, workshops, en projecten biedt die gaan over opvoeden en het voorkomen en beperken van geweld in relaties. Ik ontmoette haar op een manifestatie van Stichting Geheim Geweld in november 2013 tijdens de dag van de rechten van het kind. We raakten in gesprek. Angela is een verdienstelijk blogger. Later vroeg ze me om een interview. Dat leidde in mei 2014 tot tekst over onderwerpen die ons allebei nauw aan het hart liggen.

Mishandelende mannen als vaders

Het Kopland organiseerde op 19 mei 2014 in Meppel het congres Onmachtige vaders dat inging op het thema van vaderschap en huiselijk geweld. Helaas bleek ik niet in staat om op het congres aanwezig te zijn. Op verzoek van Het Kopland schreef ik ten behoeve van dit congres dit korte artikel.

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12