Home

Bureau Dijkstra werkt op het terrein van relationele en sociale veiligheid. Ze doet praktijkgericht onderzoek naar geweld in relaties en professioneel handelen. Daarnaast draagt het bureau bij aan professionalisering door scholing en advies aan professionals die te maken krijgen met mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing in relaties, gezinnen en instellingen. Tot de klantenkring behoren professionals in tal van sectoren, gemeenten en onderwijsinstellingen, in binnen- en buitenland. Het doel is altijd: inzicht geven. Inzicht in de risico’s op geweld, in de mogelijkheden om geweld te voorkomen, de nadelige effecten ervan te verminderen, professioneel handelen te verbeteren en preventie te bevorderen. Inzicht dat empowerment en agency van betrokkenen versterkt en maakt dat professionals beter en gemotiveerder hun werk kunnen doen.

Onderzoek

De meerwaarde van het onderzoek ligt in de relevantie voor de praktijk, gericht op het versterken van relationele en sociale veiligheid en welzijn. Dijkstra vertaalt theoretische inzichten naar de praktijk, en verbindt praktijkinzichten met beleidskennis en theorie. Professionals ervaren de kennis die uit het praktijkgericht onderzoek voortvloeit als waardevol, bruikbaar én stimulerend. >>

Scholing

Sietske Dijkstra geeft inspirerende lezingen en motiverende cursussen, interactieve trainingen en workshops over thema’s op het gebied van geweld in relaties. Het ontwikkelen van scholing rond een gerichte praktijkvraag of aan de hand van casuïstiek behoort ook tot de mogelijkheden. >>

Advies

De lering die Dijkstra trekt uit onderzoek en scholing wordt ingezet bij adviestrajecten. Dat maakt haar tot een gewaardeerde strategisch-inhoudelijke gesprekspartner. De inzet is vaak: verbetering van de bestaande aanpak. >>

Feedback van een samenwerkingspartner

“Met stip je inhoudelijke kennis van het werkveld huiselijk geweld. Je bent persoonlijk, hartelijk en oprecht in het contact. Je doet duidelijk iets waar je gepassioneerd voor bent en dat werkt enthousiasmerend. Je brengt het persoonlijke in het beroepsmatige, dat is de prettigste manier van samenwerken omdat dit openheid brengt.”