Spiraal van geweld

Begeleide terugkeer na partnergeweld en de betekenis van tijd. Systeemtheoretisch Bulletin 2, 2011, 157-173.

Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen, Journal of Social Intervention, 20, 3, 59-76.

Na partnergeweld. Bespreking van Uit het veld geslagen, Maatwerk, 2 april, 2009, 11-14.

Geweld en hardnekkige normen over gebrekkig moederschap. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 12, 2, 2009, 113-121.

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding. Over overeenkomsten en verschillen en over het belang van een geïntegreerde benadering, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 132-148.

Ouderschap en trauma: het scheppen van tussenruimte. Ouderschap en Ouderbegeleiding 1, 1999, 6 – 16 (A).

Tussen autonomie en afhankelijkheid. Boekbespreking van De illusie van veiligheid van Sylvia Mastenbroek. Psychologie en Maatschappij 80, 1997, 280-282 (R).

Oorlogskinderen van toen en nu. Verslag van ICODO-symposium, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 1996, 1058-1062 (S).

Two mothers abused as children on raising their children. Making a plea for a differentiated approach, Child Abuse Review 4, 1995, 291-297 (A).

Intergenerational transmission of violence. Beyond the mother-child relationship (co-author Willie Langeland) Child Abuse Review 4, 1995, 4-13.

Omstreden sociale erfenis. Een pleidooi voor differentiatie in het denken over de overdracht van geweld, Psychologie en Maatschappij, 3, 1995, 238-251 (A).

Vergeven of vergelden? Over slachtoffers van intiem geweld. Ouderschap en Ouderbegeleiding 1, 2002, 75-77.

Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen, Eburon, Delft, oktober 2000, ISBN 90 5166 792 2. Te bestellen bij www.eburon.nl.